Hvordan låse en mac

Hvis du skal gå fra maskinen en tur og ønsker å låse den raskt, uten å lukke skjermen eller sette den i dvale er det en enkel måte å låse macen på. Det beste av alt er at du kan låse mac med hurtigtaster.

Hvis du har en Mac med cdrom kan dy trykke Control + Shift og Løs ut. Bruker du en Retina MacBook Pro eller maskin uten cdrom kan du trykke Control + Shift + Power.

Merk at dette bare låser maskinen, den logger ikke av noen programmer eller stenger ned slik at den ikke bruker strøm. 

WordPress låst i “Maintenance mode”

Har du nettopp kjørt en oppgradering av en plugin eller wordpress i seg selv og endt opp med å bli låst ute?

Det kan skje, at wordpress ikke rekker å låse opp igjen siden etter at den har kjørt en oppdatering.

Det wordpress gjør ved en oppdatering er at den skriver en tom fil til rotmappa med navn .maintenance

Sletter du den så låses siden opp igjen.

Finner du den ikke? Alle filer som starter med et punktum i filnavnet er i utgangspunktet skjult. Be filprogrammet ditt vise skjulte filer for å få de opp.

Hvordan beregne strømprisen til en lyspære?

Hvor mye koster det egentlig å ha lyset på?

Det første vi må se på er hvordan vi beregner strømforbruket.

Strømforbruk pr dings som bruker strøm, enten det er en PC eller en lyspære sier man bruker antall watt. Det er så mye strøm den trenger for å være på. Du har sikkert sett at det står 40 watt på lyspærer.

Når man skal kjøpe strøm så beregnes det i kilowatt-time. Det vil si at man deler antall watt på 1000, for å få kilowatt, og så beregner dette ut i fra et konstant forbruk på en time. 25øre kilowatt timen er altså 25 øre for en time med 1000 watt.

Tar vi utgangspunkt i en 40w lyspære som står på døgnet rundt er regnestykket som følger:

40w*24timer = 960 eller 0.96kwh

Da har lyspæren stått på i et helt døgn, og brukt nesten ett helt kilowatt.

Men hvor mye koster det?

Når man skal ha strøm betaler man for to ting. Selve strømen, og frakten av strømmen. Frakten kalles nettleie og beregnes ut i fra hvor mye strøm du bruker, pluss et fast beløp.

Koster strømmen 30 øre kwh og nettleien 40kwh må man slå dette sammen altså 70 øre, eller 0.7 kroner.

Å ha en lampe på, ett helt år koster da:

40w * 24timer = 0.96kwh

0.96kwh * 365 dager = 350.4kwh

0.7øre pr kwh for nettleie og strøm * 350.4kwh = 245,28kr

Så da er det bare å telle antall lamper man har i huset og ikke minst tenke over hvilke lamper som står på hele året for å se hvor mye man kan spare på strøm, ved å enten skru de av når de ikke trenger å være på, eller bytte til lavenergipærer.

Foto: Nick Page – Electricity Pylons (cc-by)

 

Hvordan få wordpress til å droppe ftpsjekk ved installasjon eller oppgradering

WordPress med plugins må oppdateres fra tid til annen (jevnlig). Den har en innebygget sikkerhetsfunksjon som ber deg om å legge inn brukernavn og passord til serveren slik at du kan autentisere at du er du og at du ikke gjør mer enn du har lov til.

Ikke alle servere har en ftpserver installer og skal heller ikke ha det.

Hvis du legger inn følgende linje i wp-config.php vil den tvinge worpress til å droppe denne sjekken ved oppdateringer eller installasjon av plugins.

define('FS_METHOD','direct');

 

Da hender det også at du må sette riktig eier på filene, dette gjør du ved bruk av kommandoen chown. Sjekk dette ved å titte på en bildefil som har blitt lastet opp. Dersom brukeren er apache og gruppen er www-data bruker du følgende kommando i roten av wordpress:

sudo chown -R apache:www-data .

 

 

 

Hvordan endre hvilke programmer som starter ved oppstart OS X

 

Det kan være kjempeirriterende med enkelte av programmene som bare starter opp når du starter opp maskinen. Å endre disse er ganske så enkelt.

  • Klikk på eplet øverst til venstre i topplinjen
  • Velg Systemvalg i menyen
  • Velg Brukere og Grupper
  • Velg brukeren du skal endre dette for
  • Klikk på Påloggingsobjekter
  • Legg til eller fjern programmer med +/- knappen. Er de på listen starter de, er de ikke der starter de ikke.

Hvordan endre stedet skjermdumper blir skrevet i Mac

Hvis du bruker den innebyggede funksjonen for å ta skjermbilder i OS X skriver den alle bildene til skrivebordet ditt.

I utgangspunktet praktisk, men når det blir fult og man glemmer å slette de man ikke trenger blir det litt voldsomt.

Stedet den skal skrive bildene til kan heldigvis endres ganske enkelt. Opprett for eksempel en mappe på ditt hjemmeområde som heter “Skjermbilder” så åpner du terminalvinduet.

Her skriver du inn:

sudo defaults write com.apple.screencapture location ~/Skjermbilder/

sudo sier at du er Administrator. defaults sier at du skal gjøre noe med en registerverdi, write sier at du skal skrive. Bruker du read i stedetfor leser du hva som står på den registerplassen. com.apple.screencapture henviser til programmet og location er registerplassen du skal skrive verdien til ~/ henviser til hjemmeområdet ditt og Skjermbilder/ er mappen.

Trykker du enter blir du bedt om å skrive inn passordet ditt – gjør det.

For at disse endringene må tre i kraft du kjøre denne komandoen i terminal.

killall SystemUIServer

Så skal bildene skrives til den nevnte mappen.

 

Du kan også endre:

Formatet for skjermdumpen (jpg, tiff, pdf, png, bmp or pict) Eks:

sudo defaults write com.apple.screencapture type pdf

 

Skygger på skjermbilder av hele vinduer (true/false), for å skru de av:

sudo defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool true

for å skru  de på:

sudo defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool false

 

 

Mal for filnavnet, eks:

defaults write com.apple.screencapture name "Skjermdump"

 

Hvordan flytte bilder mellom iPhotobibliotek

Av og til kan iPhotobibliotek bli i det største laget for en maskin. Når den blir for stor er den heller ikke noe særlig å ta backup av. Derfor kan det være lurt å opprette flere bibliotek man flytter bildene i mellom. Da kan man for eksempel ha de fleste bildene på i et iPhoto bibliotek på ekstern disk.

Med iPhoto Library Manager kan du dele opp bibliotek og flytte bilder mellom iphoto bibliotek. Man kan også sette sammen iphoto bibliotek.

Du får den både som en gratis prøveversjon og en betalversjon til i underkant av 30 amerikanske dollar.

Hvordan velge lydkilde på skjermopptak i Quicktime

Quicktime er et helt utmerket verktøy for å ta lydopptak på Mac. Men det kan være et utrolig hassle å finne ut hvordan man får den til å hente lyd fra den eksterne mikrofonen du har koblet til. Spesielt hvis du bruker USB mikrofon.

Valget sitter faktisk direkte i Quicktime, og ikke i Systemvalget som man skulle tro. Ved siden av opptaksknappen er det en liten fane man kan åpne, både for å velge innkilde på lyd samt sette innstillinger på om museklikk skal vises eller ikke.

Hvordan opprette brukere i mySQL

Hvis du skal installere en ny wordpressinstallasjon på en amazon-server eller en server du administrerer selv er det lurt å opprette en egen bruker til WordPress slik at den ikke benytter seg av root.

Det første du gjør når du har fått logget inn er at du oppretter selve databasen:

mysql>CREATE DATABASE databasenavn;

Kommandoen over oppretter selve databasen med navn databasenavn, bytt det til noe annet fornuftig så du senere kan se på en oversikt og skjønne hva som ligger i den. Du bør få følgende i retur:

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Det neste du gjør er å opprette selve brukeren med følgende kommando:

mysql> CREATE USER 'brukernavn'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passord';

CREATE USER er kommandoen for å opprette bruker. Med ‘brukernavn’ kan du bytte til noe eget mens @’localhost’ sier at brukeren bare skal få adgang hvis den er lokal. Man får altså ikke lov til å benytte denne brukeren utenifra. IDENTIFIED BY ‘passord’ setter selve passorddelen. Bytt passord med noe fornuftig. Benytter du ‘ i passordet må du escape det med .

Nå er brukeren opprettet og det neste er å gi den tilgang til databasen du opprettet.

GRANT ALL PRIVILEGES ON databasenavn . * TO 'brukernavn'@'localhost';

GRANT ALL PRIVILEGES ON sier at alle rettigheter skal gis. Det neste som kommer er hvor det skal gis rettigheter. I dette tilfellet har vi satt databasenavn.*. Notasjonen er databasenavn (DOT) tabellnavn. Med andre ord kunne det stått . og brukeren hadde hatt tilgang til alt. Spesifiserer man for eksempel filmdatabase.filmer har brukeren kun adgang til tabellen filmer som ligger i filmdatabasen.

For at dette skal bli tatt i bruk må man resette alle rettigheter som er i bruk:

FLUSH PRIVILEGES;